Legal framework in Suriname

The main legal references and regulations in force in Suriname are available at the following links (source : http://www.swris.sr/publications/laws-regulations/)

 • Overview law & regulation (dutch)

 • Decreet MCP- beheer (decreet E-48), SB 1984  # 14 (Decreet houdende instelling van het Ontwikkelings- en Beheersorgaan Noord-West Suriname).

 • Proposed water law, G. Manriguez L., Government of Suriname/OAS, Paramaribo, 1983

 • Proceswaterbeschikking, SB2002 # 11 (Beschikking houdende regels ter vaststelling van de kwalitietseisen voor proceswater en schoon zeewater).

 • Recommendations for the Implementation of the National-Water Authority and the Final Version of the Report on a Proposed Water Law for Suriname, G. Manriguez L., Government of Suriname/OAS, Paramaribo, 1983

 • Regels voor maritieme beveiliging, wet van 30 juni 2004 (Wet Maritieme Beveiliging), from http://www.mintct.sr/sb200490.htm

 • Verordening ter wijziging van de waterschapsverordening 1931, GB 1961  # 16

 • Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Suriname 1998

 • Waterschapwet 1931 (G.B. 1932 no. 32, changed S.B. 1984 no. 56), DNA, Suriname, 2005.

 • Waterschapsverordening 1931, GB 1932  # 32 (Regels betreffende de oprichting, wijziging en opheffing van waterschappen).

 • Wet Waterkwaliteit van waterleidingbedrijven

 • Waterleidingbesluit, GB 1938  # 33   (Besluit houdende verbodsbepalingen met betrekking tot watervergaarplaatsen in Paramaribo en voorschriften inzake verplichte aansluiting aldaar aan de waterleiding).

 • Wet Waterschapsreden, SB 1997  # 14 (Vaststelling van nadere regels m.b.t. de samenstelling en taakomschrijving van de waterschapsraden).

 • Wet Maritieme Autoriteit Suriname, SB 1998  # 37  (Instelling van de MAS voor een veilie en effeciente doorvaart en het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de scheepvaart en het scheepvaartverkeer).

 • Wet Grondwaterbeschermingsgebieden

 • Grondwater wet

 • Waterleidingwet 2003

Approved water laws can be found via: dna.sr