Verordening van den 2den October 1931 tot uitvoering van artikel 115 van het Regeeringsreglement van Suriname, betreffende waterschappen

Document front page
Type
Legal text
Summary

Verordening ten aanzien van oprichting, wijziging, opheffing en toezicht van waterschappen

Publisher
Gouvernementsblad van Suriname.
Language
Surinamee
Media
Document
Format
pdf
Keywords provided by editors
Verordening, Waterschappen.
BIO-PLATEAUX topics
Watershed committees
Key issue
Water management (explanations on water policy)
Coverage
Suriname
Created
Countries
Suriname